GASMETEN (EX-OX-TOX)
Tijdens onze gasmeting controleert onze functionaris of de waarden van diverse stoffen binnen de gestelde normen liggen, zogenaamde grenswaarden. Deze grenswaarden worden in Nederland vastgesteld door de SER (Sociaal Economische Raad). Onze functionaris beoordeelt tijdens onze gasmeting snel of de besloten ruimte veilig kan worden betreden en sluiten zo veel risico’s op gezondheidsschade voor zowel de korte en lange termijn uit.
RIJKSGEDIPLOMEERDE BRANDWACHTEN
Onze brandwachten zijn breed en erkend (NBBE) opgeleide functionarissen, die daarmee een meerwaarde vormen ten tijde van o.a. onderhoudswerkzaamheden en bedrijfsstops of begeleiden van inspecties.
De brandwacht is het aanspreekpunt ter plaatse voor de opdrachtgever.

Onze brandwachten voeren preventieve controles uit, nemen eventuele preventieve maatregelen en houden toezicht tijdens de werkzaamheden.
Zij voeren gasmetingen uit. Handelen repressief in geval van calamiteiten. Voeren levensreddende handelingen uit tijdens calamiteiten. Kunnen u behulpzaam zijn tijdens brandoefeningen of deze geheel voor u coördineren.
MANGATWACHT / VEILIGHEIDSWACHT
Onze mangatwacht/veiligheidswacht besloten ruimten houdt toezicht op personen die werkzaam zijn in een besloten ruimte.

Onze functionaris zorgt ervoor dat alle te nemen maatregelen en instructies, voorgeschreven binnen het werkgebied ter voorkoming van brand en calamiteiten op plaatsen waar ten gevolgen van werkzaamheden risico’s voor personen en/of installaties en bedrijven kunnen ontstaan, worden nageleefd en opgevolgd. Het werkgebied betreft de besloten ruimte, maar ook de omgeving van de besloten ruimte, aangezien de risico’s van buiten de besloten ruimte ook aanwezig zijn.

Heeft u een vraagstuk op het gebied van mangatwacht of een veiligheidswacht, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan dan samen met u inventariseren welke oplossingen het beste bij uw project passen.
BEHEERDER BRAND MELD INSTALLATIES (BMI)
Verzorgt voor bedrijven de verplichte maandelijkse controles van de BMI. De controles en onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een daarvoor gediplomeerde Beheerder BMI.
De Beheerder BMI zal de volgende werkzaamheden uitvoeren: Periodieke controles, Preventief onderhoud, Het bijhouden van een logboek

De periodieke controles die dienen te worden uitgevoerd, bestaan uit twee typen controles: Maandelijkse controles, 4 en 8 maandelijkse uitvoerige controles
Ook is het mogelijk om het volgende te laten uitvoeren: Testen van de rookmelders, Vluchtweg controles, Nood- en vluchtwegverlichting controles
TAS BEVEILIGING   Total All Secured
ND-4378
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op
FAS BEDRIJFSKLEDING
TAS BEVEILIGING
FAS WEBONDERHOUD
ROOKGENERATOR
CONTACT
BHV
FAS ULTRA
EHBO
TAS Beveiliging
Printer 15
7741 ME  Coevorden
info@tasbeveiliging.nl
0591-562302
06-12821331